ALLAH berada dalam seruan kita.

MeSurvival 19.9.19